Pracovní agentura

Pomůžeme Vám vyřešit dočasný i trvalejší nedostatek pracovních sil.

Sestavíme pracovní tým podle Vašich požadavků (od menšího po větší), zastřešíme školení pracovníků, dopravu zaměstnanců, ubytování a administrativu. Neseme odpovědnost za sledvání legislativy a plný soulad procesů s jejími požadavky. Vy se tak můžete věnovat svému podnikání. 

Kdy využít tuto službu?

  • nedostatek pracovních sil
  • náhlý nábor většího množství pracovníků
  • nestabilní počet zaměstnanců během roku

Co je přínosem?

  • zajištění plynulého provozu firmy
  • plná kontrola nad pracovní silou
  • trvalou a zaručenou legislativní korektnost